File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Witebsk (MB Szkaplerzna), Rapport o Gymnazyach y Szkołach P[owia]tt[o]wych w 8 Guberniach Wydziału Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego składaiących, także o Szkołach Parafialnych, Pensyach y Konwiktach we 4 Guberniach Wileńskiey, Mińskiey, Witebskiey y Mohylewskiey z Roku 180, 1806 r.

Introduced: 08.05.2014 11:34 | Last update: 08.05.2014 11:34 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1806 r.

Register / Uniform Title: Rapport o Gymnazyach y Szkołach P[owia]tt[o]wych w 8 Guberniach Wydziału Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego składaiących, także o Szkołach Parafialnych, Pensyach y Konwiktach we 4 Guberniach Wileńskiey, Mińskiey, Witebskiey y Mohylewskiey z Roku 180

Place of issue / publication: Witebsk

Language: polski

Contents of the collection: Szkoła Powiatowa Witebska […] utrzymywana przez XX. Piiarów

Number of components: 1

Current state

Current location: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Current call number: BUWil. Rps F 2-KC 31, s. 367-509.