File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Witebsk (MB Szkaplerzna), Wiadomość o Uniwersytecie, gimnazjum, szkołach powiatowych, parafjalnych, pensjach damskich i konwiktach. L. 1805-1822, 1807 r.

Introduced: 08.05.2014 11:34 | Last update: 08.05.2014 11:34 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1807 r.

Register / Uniform Title: Wiadomość o Uniwersytecie, gimnazjum, szkołach powiatowych, parafjalnych, pensjach damskich i konwiktach. L. 1805-1822

Place of issue / publication: Witebsk

Language: polski

Contents of the collection: Wiadomość o Szkole Główney Narodowey i o Szkołach Powiatowych w Gubernii Witebskiey z Roku 1807. Szkoła Powiatowa Witebska […] XX. Piiarów

Number of components: 1

Current state

Current location: Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie

Current call number: BUWil. Rps F 2-KC 238.