File / Document / Manuscript:
Dominikanie, Jelna (MB Różańcowa), „Wizyta klasztoru w guberni grodzieńskiej, w powiecie i dekanacie lidzkim, we wsi Jelnej położonego, przez delegowanego wizytatora ks. Aleksego Krukowskiego, plebana iszczołnskiego. Roku 1828 m(iesią)ca czerwca dnia 7 odprawiona"

Introduced: 02.07.2014 14:51 | Last update: 02.07.2014 14:51 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Register / Uniform Title: „Wizyta klasztoru w guberni grodzieńskiej, w powiecie i dekanacie lidzkim, we wsi Jelnej położonego, przez delegowanego wizytatora ks. Aleksego Krukowskiego, plebana iszczołnskiego. Roku 1828 m(iesią)ca czerwca dnia 7 odprawiona"

Contents of the collection: Mszał

Number of components: 1

Remarks:

Wyposażenie drugiego kościoła należącego do klasztoru, którego wezwanie nieznane, prawdopodobnie śś. Joachima i Anny. Wyposażenie utracone, informacje na podstawie inwentarza z 1828 r. (4 lata przed kasatą klasztoru).