File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Lida (św. Józefa Kalasancjusza), "Wizyta klasztoru, także szkoły powiatowej ks. ks. Pijarów w guberni grodzieńskiej, w mieście powiatowym Lidzie, w dekanacie lidzkim, przez naznaczonego wizytatora rządu diecezjalnego wileńskiego za rok 1830 odprawiona"

Introduced: 02.07.2014 14:51 | Last update: 02.07.2014 14:51 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Register / Uniform Title: "Wizyta klasztoru, także szkoły powiatowej ks. ks. Pijarów w guberni grodzieńskiej, w mieście powiatowym Lidzie, w dekanacie lidzkim, przez naznaczonego wizytatora rządu diecezjalnego wileńskiego za rok 1830 odprawiona"

Contents of the collection: Mszały duże

Number of components: 2

Remarks:

Rękopisy utracone w pożarze w 1842 r., informacje na podstawie inwentarza z 1830 r. (15 lat przed kasatą klasztoru).