File / Document / Manuscript:
Dominikanie, Kościan (św. Mikołaj), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor dominikanów w Kościanie

Introduced: 26.11.2014 10:28 | Last update: 26.11.2014 10:28 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: akt

Author / Issuer: Skarszewski Stefan

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor dominikanów w Kościanie

Contents of the collection: Stefan Skarszewski przeor konwentu kościańskiego dominikanów okazuje zobowiązanie Melchiora Gurowskiego do zapłacenia prezydentowi kościańskiemu ciążącej na sobie sumy – ekstrakt z ksiąg grodzkich kościańskich wpisu

Remarks:

Dawna sygnatura: Dominikanie Poznań; Diss. 67, 65.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1463/3