File / Document / Manuscript:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 11.06.1433 r.

Introduced: 26.11.2014 10:32 | Last update: 26.11.2014 10:32 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 11.06.1433 r.

Author / Issuer: Stanisław, biskup poznański

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Place of issue / publication: Poznań

Language: łacina

Contents of the collection: Stanisław, biskup poznański, oznajmia, że zatwierdza nadanie burmistrza krzywińskiego Jakuba i rajców Pawła Jaskułki, Mikołaja Alicha i Wincentego Gołombka 7 i 1/2 grzywny i 4 groszy praskich dochodu na utrzymanie ołtarza i altarysty dla uczczenia Panny Marii, św. Mikołaja, i św. Katarzyny w kościele parafialnym w Krzywiniu oraz określa obowiązujące tegoż altarystę nabożeństwa mszalne. Zarazem transumuje akt nadania fundacji przez wyżej wymienionych ofiarodawców 1433.05.10

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pozostałości pieczęci.

Remarks:

Dawne sygnatury: (Zg 25/41 nr 3); No 3; R. 1433; I, 10.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1444 41/OR01