File / Document / Manuscript:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 13.03.1448 r.

Introduced: 26.11.2014 10:32 | Last update: 26.11.2014 10:32 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 13.03.1448 r.

Author / Issuer: Piotr z Gaju, sędzia generalny poznański

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Place of issue / publication: Oborniki

Language: łacina

Contents of the collection: Piotr z Gaju, sędzia generalny poznański, potwierdza ugodę z dnia 1447.12.01 zawartą między Stefanem, opatem i klasztorem lubińskim z jednej, a Piotrem z Malewa z drugiej strony na poroczkach śremskich, w której on sam i Hinczka z Międzychodu występowali jako arbitrzy, że tenże Piotr z Malewa wyraził zgodę na to, aby klasztor od młyna swego szczodrochowskiego usypał groblę przez jego terytorium, m.in.. pod warunkiem, że co rok uiszczać mu będzie i na młynie tym zemleć każe 1 małder żyta. Ugoda powyższa podana jest w transumpcie w tekście dokumentu

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Brak śladów po pieczęci.

Remarks:

Dawne sygnatury: Fasciculus 37 No 6; 12. 15ti saec.; Cam. 2; Nro 4to; A. 40.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1444 49/OR01