File / Document / Manuscript:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 12.05.1472 r.

Introduced: 26.11.2014 10:32 | Last update: 26.11.2014 10:32 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 12.05.1472 r.

Author / Issuer: Mikołaj ze Szkudły, archidiakon śremski i Stanisław, proboszcz kościoła benedyktynów w Kościele

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Place of issue / publication: Lubiń

Language: łacina

Contents of the collection: Mikołaj ze Szkudły, archidiakon śremski i Stanisław, proboszcz kościoła benedyktynów w Kościele, jako arbitrowie rozstrzygają spór między Tomaszem, opatem i klasztorem w Lubiniu z jednej, a Marcinem, proboszczem klasztoru benedyktynów w Jeżowie z drugiej strony, i ustalają, że proboszcz Marcin i jego następcy winni są posłuszeństwo opatowi Tomaszowi i jego następcom i klasztorowi lubińskiemu i osobiście zjawiać się winni na ustanowionych przezeń synodach klasztornych. Proboszcz Marcin tytułem zwrotu kosztów winien jest zapłacić opatowi Tomaszowi 12 złotych za aras, którego od dwóch lat nie dostarcza, 8 złotych węgierskich, a dwie postawy tegoż arasu co rok doręczać w klasztorze w Lubiniu w niedzielę Invocavit

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęć nie zachowana.

Remarks:

Dawne sygnatury: Fasciculus 32 No 12; Ca.: 2da; No 13; XII; No 82; A. 46.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1444 55/IN01