File / Document / Manuscript:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 10.03.1665 r.

Introduced: 26.11.2014 10:34 | Last update: 26.11.2014 10:34 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 10.03.1665 r.

Author / Issuer: Jan Kazimierz, król Polski

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Place of issue / publication: Warszawa

Language: łacina

Contents of the collection: Jan Kazimierz, król Polski ... oznajmia, że na podstawie przedłożonych mu trzech dokumentów wystawionych dla Jana Krzyżanowskiego przez króla Zygmunta, a zawierających pokwitowania odbioru pieniędzy użyczonych królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi przez Scibora z Ponieca, starostę generalnego Wielkopolski: 1) w Kole 1457.02.29 na 80 grzywien; 2) w Piotrkowie 1459.01.27 na 100 grzywien; 3) w Toruniu 1466.10.25 na 50 grzywien, które to sumy w wysokości 116 złotych węgierskich zostały zastawione temuż Sciborowi i jego spadkobiercom w Koninie 1475.03.14 i były przekazywane innym osobom, a w 1561 r. według wpisu do akt grodzkich poznańskich, były cedowane temuż Janowi Krzyżanowskiemu, pradziadowi Łukasza Krzyżanowskiego, któremu zgodnie z uchwałą z 1658 r. przyznaje się prawo do poboru corocznie podatku poradlnego w wysokości sześciu groszy z każdego łanu dóbr opactwa lubińskiego oraz probostwa jeżowskiego i chojnatowskiego

Number of components: 1

Remarks:

Dawne sygnatury: Diss. XIV C1; k. 49; Fasc. 5-tus No 15-to; No 19 Cam. 2.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1444 185/OR01