File / Document / Manuscript:
Benedyktyni, Jeżów (św. Andrzej ap.), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 07.01.1708 r.

Introduced: 26.11.2014 10:34 | Last update: 26.11.2014 10:34 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 07.01.1708 r.

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Place of issue / publication: Jeżów

Language: łacina

Contents of the collection: Visitationis apostolicae commissorialis in ecclesia sti. Andreae Apostoli conventuali praepositurae Ordinis sti. Benedicti Jeżoviensis Monasterio Abbatiae S. Mariae Lubinensis incorporatae. Acta et statuta. (Protokół spisany przez komisarzy-wizytatorów pod przewodnictwem Krzystyna Stanisława Mireckiego, opata świętokrzyskiego 1708.01.07, co potwierdził notariusz publiczny z upoważnienia Nuncjatury Georg, prepozyt św. Michała w Słupii oraz nuncjusz apostolski w Polsce Mikołaj Spinola, arcybiskup Teb 1708.05.12 w Opawie) opraz ekstrakt z akt kapituły benedyktynów w Lubiniu, dotyczący kościoła w Jeżowie z r. 1793

Number of components: 1

Remarks:

Dawne sygnatury: C. 26 nr 14; Msc. IV 58a nr 14; Diss. XIV C 2.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1444 302/OR01