File / Document / Manuscript:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 07.12.1302 r.

Introduced: 26.11.2014 10:34 | Last update: 26.11.2014 10:34 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 07.12.1302 r.

Author / Issuer: Henryk, książę Śląska, pan Głogowa i królestwa wielkopolskiego

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Place of issue / publication: in Tharnow

Language: łacina

Contents of the collection: Henryk, książę Śląska, pan Głogowa i królestwa wielkopolskiego potwierdza klasztorowi benedyktynów w Lubiniu wszelkie nadania i wolności przyznane mu przez książąt wielkopolskich Przemysła i Bolesława; ze swojej strony uwalnia klasztor od wszelkich powinności i danin z wyjątkiem "collecta servata pro nobis" oraz od jurysdykcji sądów książęcych - mieszkańców Krzywinia, Święciechowej i wsi klasztornych, a dochody z tego sądownictwa przyznaje opatowi lubińskiemu

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Świadkowie: comitus Boguskone de Winzinburg; comitus Gunterus de Byrsten; dominus Friczkonis de Buthense; Theodoricus de Sidlicz.

Remarks:

Dawne sygnatury: Fasci 1-mo Nr 12 - pismem z XVI w.; XIX, 12.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1444 324/C01