File / Document / Manuscript:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Grodzisk Wielkopolski (Najśw. Imię Jezus), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor bernardynów w Grodzisku, 23.10.1671 r.

Introduced: 26.11.2014 10:34 | Last update: 26.11.2014 10:34 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 23.10.1671 r.

Author / Issuer: Klemens X, papież

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor bernardynów w Grodzisku

Place of issue / publication: Rzym

Language: łacina

Contents of the collection: Klemens X, papież, ustanawia i zatwierdza bractwo Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy klasztorze i kościele O.O. franciszkanów [bernardynów] w Grodzisku, określając jego obowiązki religijne i odpusty przysługujące jego członkom

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęć nie zachowana.

Remarks:

Dawne sygnatury: Dep. PTPN 117; VII/9.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1444 4/OR01