File / Document / Manuscript:
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 14.09.1485 r.

Introduced: 26.11.2014 10:34 | Last update: 26.11.2014 10:34 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 14.09.1485 r.

Author / Issuer: Jan, opat klasztoru cystersów w Citeaux; definitorzy kapituły generalnej zakonu cystersów

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Place of issue / publication: Citeaux

Language: łacina

Contents of the collection: Jan, opat klasztoru cystersów w Citeaux i definitorzy kapituły generalnej tegoż zakonu ze względu na ekskomunikę rzuconą przez biskupa poznańskiego Uriela [Górkę] na kilku opatów cysterskich w jego diecezji, a chcąc zapobiec podobnemu postępowaniu innych biskupów, nakazuje opatom klasztorów w Lewinie i kołbaczu, aby pojedynczo lub wspólnie odwiedzili wszystkie klasztory cysterskie w Marchii Pruskiej i pomeranii i skłonili je do wyznaczenia funduszów, które obaj komisarze zużyć mają na obronę praw zakonu cysterskiego bądź to w Rzymie bądź gdziekolwiek

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęć nie zachowana.

Remarks:

Dawne sygnatury: A. XI; 332; og. Duch. A. 11.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1454 8/OR01