File / Document / Manuscript:
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 08.06.1665 r.

Introduced: 26.11.2014 10:34 | Last update: 26.11.2014 10:34 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 08.06.1665 r.

Author / Issuer: Gomes Joannes Franciscus, protonotariusz apostolski

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Place of issue / publication: Rzym

Language: łacina

Contents of the collection: Joannes Franciscus Gomes, protonotariusz apostolski, transumuje wyrok, który ferował Bulgarini, sędzia-komisarz, w sprawie między Janem Zapolskim, opatem klasztoru cysterskiego w Lądzie, oraz opatami i zakonnikami cysterskimi w Oliwie i pelplinie z jednej, a oficjałem gdańskim, Wawrzyńcem Ludwikiem z D...[?] z drugiej strony

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęć.

Remarks:

Dawna sygnatura: Og. Duch. A. 22.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1454 13/OR01