File / Document / Manuscript:
Cystersi, Ląd (NMP, św. Mikołaj bp), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 08.06.1663 r.

Introduced: 26.11.2014 10:34 | Last update: 26.11.2014 10:34 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 08.06.1663 r.

Author / Issuer: Palutius Palutinus Albertonius, protonotariusz apostolski ...

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Place of issue / publication: Rzym

Language: łacina

Contents of the collection: Palatius Palatinus Albertonius, protonotariusz apostolski... ogłasza wyrok, który ferował Bulgarinus de Bulgarinis, sędzia i komisarz w sprawie między Janem Zapolskim, opatem cystersów w Lądzie, oraz opatami i zakonnikami cystersów w Oliwie i Pelplinie z jednej, a oficjałem gdańskim, Wawrzyńcem Ludwikiem "de Berseusk" z drugiej strony, a ustalający, że: 1) wymienieni opaci i klasztory podlegają bezpośrednio sądownictwu stolicy apostolskiej tj. Bulgarina; 2) oficjał Wawrzyniec nie ma prawa stwierdzania ilości zakonników i nakładania na nich opłat; 3) w razie wakansu opata zakonnicy sami administrują dobrami i przewodniczą w elekcji opata

Number of components: 1

Remarks:

Dawna sygnatura: Og. Duch. A. 22.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1454 13/OR01T01