File / Document / Manuscript:
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 20.05.1448 r.

Introduced: 26.11.2014 10:35 | Last update: 26.11.2014 10:35 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 20.05.1448 r.

Author / Issuer: Piotr, opat cystersów w Bledzewie

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Place of issue / publication: Bledzew

Language: łacina

Contents of the collection: Piotr, opat cystersów w Bledzewie, inaczej w Szambrzyczsku [dziś Zemsko], z powodu nieporozumień między Marcinem, bakałarzem krakowskim i proboszczem na kazimierzu, a Stefanem, braćmi rodzonymi, synami Stanisława Grisca i sołtysami w Rokitnie, trzymającymi Twierdzelewo, określa na podstawie ich przywileju sołeckiego uposażenie, uprawnienia oraz obowiązki sołtysów z Rokitna względem państwa i klasztoru cystersów w Bledzewie

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Wymienieni świadkowie: Mikołaj, przeor; Mikołaj, kanclerz; Michał i Piotr, bracia zakonni i cały konwent oraz wielebny Wawrzyniec, proboszcz i oficjał pszczewski; pieczęć nie zachowana.

Remarks:

Dawna sygnatura: Bledzew B. 9.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1454 34/OR01