File / Document / Manuscript:
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 11.02.1509 r.

Introduced: 26.11.2014 10:35 | Last update: 26.11.2014 10:35 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 11.02.1509 r.

Author / Issuer: Walenty, opat klasztoru cystersów w Zemsku inaczej w Bledzewie

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Place of issue / publication: Zemsko, Bledzew

Language: niemiecki

Contents of the collection: Walenty, opat klasztoru cystersów w Somaritcz [Zemsko] inaczej w Bledzewie [Blaso], zaświadcza, że bracia tegoż konwentu zwrócili się do niego z prośbą o wyrażenie zgody na to, aby nabyć mogli od Paszka, sołtysa z Poppo [Popowo] puszczę bartną ["czeydel hayde"], tórą tenże w posagu z żoną Kachną otrzymał był od teścia swego Andrzeja Wonden. Godząc się na to kupno, a mianowicie za cenę 12 grzywien polskich w marchijskiej walucie, opat zgadza się również na to, aby bracia odnośną gotówkę pobrali z funduszu 15 grzywien, legowanego na to odprawiania mszy przez Jerzego Schelera braciom, przebywającym w szpitalu dla chorych, jak również, na sposób, w jaki kwota pożyczona funduszowi temu winna być zwrócona

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęć nie zachowana.

Remarks:

Dawna sygnatura: A. 23.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1454 40/OR01