File / Document / Manuscript:
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 06.06.1727 r.

Introduced: 26.11.2014 10:35 | Last update: 26.11.2014 10:35 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 06.06.1727 r.

Author / Issuer: Gurowski Aleksander Benedykt, opat bledzewski, wizytator, komisarz i wikariusz generalny zakonu cystersów w Polsce, Prusach i na Litwie, sekretarz królewski; bracia zakonni

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Place of issue / publication: Bledzew

Language: łacina

Contents of the collection: Aleksander Benedykt Gurowski, opat bledzewski, wizytator, komisarz i wikariusz generalny zakonu cystersów w Polsce, Prusach i na Litwie, sekretarz królewski wraz z braćmi zakonnymi stwierdza, że Jerzy Nadolle z Osiecka, wziąwszy za zonę wdowę po Jerzym Kirstenie, lenniku ze wsi Zemsko, będzie z gospodarstwa tego płacił czynszu rocznego 50 imperiałów, czyli 750 tynfów i za hodowlę owiec zgodnie z dawnym przywilejem z r. 1518 pewną ilość owiec

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Podpis opata; pieczęcie nie zachowane.

Remarks:

Dawne sygnatury: Zemsko A. 2; XIV/5.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1454 93/OR01