File / Document / Manuscript:
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 28.06.1772 r.

Introduced: 26.11.2014 10:35 | Last update: 26.11.2014 10:35 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 28.06.1772 r.

Author / Issuer: Rogaliński Franciszek Łodzia, opat bledzewski, sekretarz królewski, komisarz i wikariusz generalny zakonu cystersów na Polskę, Prusy i Wielkie Księstwo Litewskie; bracia zakonni

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Place of issue / publication: Stary Dwór

Language: łacina

Contents of the collection: Franciszek Łodzia Rogaliński, opat bledzewski, sekretarz królewski, komisarz i wikariusz generalny zakonu cystersów na Polskę, Prusy i Wielkie Księstwo Litewskie wraz z bracią zakonną potwierdza Michałowi Flegolowi prawne posiadanie karczmy wraz z rolą i łąką w Starym Dworze, określąjąc jego prawa i obowiązki

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Pieczęć opata; 2. podpisy opata i braci zakonnych.

Remarks:

Dawne sygnatury: Stary Dworek A. 4; XIV/9.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1454 104/OR01