File / Document / Manuscript:
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 20.01.1724 r.

Introduced: 26.11.2014 10:35 | Last update: 26.11.2014 10:35 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 20.01.1724 r.

Author / Issuer: Gurowski Aleksander Benedykt, opat klasztoru cystersów w Bledzewie

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Place of issue / publication: Bledzew

Language: łacina

Contents of the collection: Aleksander Benedeykt Gurowski, opat klasztoru cystersów w Bledzewie, wystawia Jakubowi Krausemu, któremu brat jego, a opat Józef Bernard Gurowski, nie wystawiając na to żadnego dokumentu, nadał łan lenny we wsi klasztornej Popowo, pozostały po zmarłym na powietrze Jerzym Jeszka, odpowiedni na to przywilej, obowiązując go w nim do pewnych czynszów w gotówce i naturaliach oraz do pewnych robocizn i podwód

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęć nie zachowana.

Remarks:

Dawna sygnatura: A. 68.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1454 112/OR01