File / Document / Manuscript:
Cystersi, Bledzew (Zemsko, Dobryług) (św. Wawrzyńca), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie, 15.05.1778 r.

Introduced: 26.11.2014 10:35 | Last update: 26.11.2014 10:35 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 15.05.1778 r.

Author / Issuer: Archetti Jan Andrzej, nuncjusz papieski w Polsce

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Bledzewie

Place of issue / publication: Rzym

Language: łacina

Contents of the collection: Jan Andrzej Archetti, nuncjusz papieski Piusa VI w Polsce, powołując się na konjordaty Stolicy Apostolskiej, zawarte w 1737 i 1777 z królem polskim w sprawie podziału dóbr opackich niektórych klasztorów między opata komendatoryjnego i opata konwentualnego, podaje do wiadomości w 1778.03.03 treść bulli Piusa VI, którą zatwierdza postanowienia z 1778.01.03 komisji przyznającej bliżej określone posiadłości klasztoru cystersów w Bledzewie prawomocnie obranemu opatowi konwentualnemu Onufremu Wierzbińskiemu oraz wprowadza w posiadanie tych dóbr i uprawnień mu przysługujących. Wyznacza opata pelpliskiego, Floriana Patarkowskiego do odebrania przysięgi wierności od opata bledzewskiego Onufrego Wierzbińskiego. Wyżej wymienione pismo, potwierdza notariusz i wicekanclerz nuncjusza papieskiego w Polsce Jan Dzieszkowski oraz sekretarz świętej kongregacji konsystorialnej w Rzymie P. M. Higronus

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęć.

Remarks:

Dawne sygnatury: Kl. Blesen; B No 6; No 4.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1454 115/C01