File / Document / Manuscript:
Cystersi, Przemęt (NMP, św. Jan Chrzciciel), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Przemęcie, 04.12.1336 r.

Introduced: 26.11.2014 10:36 | Last update: 26.11.2014 10:36 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 04.12.1336 r.

Author / Issuer: Jan, książę Śląska i pan Głogowa

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Przemęcie

Place of issue / publication: in Prsedemost

Language: łacina

Contents of the collection: Jan, książę Śląska i pan Głogowa po przyjęciu rezygnacji i zrzeczeniu się wszelkich praw do Sworzenia (Swos) przez Jana "de Goltperch" altarzystę kościoła w Głogowie jako testamenternego spadkobiercę zapisu Elżbiety wdowy po Ottonie "de Limpach" i jej synów Mikołaja i Ottona, nadaje tenże Swarzeń wraz z wszelkimi przynależnościami do niego klasztorowi i konwentowi w Wieleniu (Lacus Sancte Marie) w osobie Mikołaja opata tegoż klasztoru reguły cysterskiej. Nadto umacnia i zabezpiecza stan posiadania tych dóbr w rozmiarach jakie obecnie posiadają

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Wymienieni świadkowie: Schypco Grellen; Piotr de Swenkenvelt; Otto de Malticz - rycerz; Jan Unruc; Henrykon de Palow; Jacob de Valkenhein; Piotr, protonotariusz nasz; wielu innych.

Remarks:

Dawna sygnatura: A. 5. Opracował Rafał Witkowski.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1459 5/TR02