File / Document / Manuscript:
Cystersi, Przemęt (NMP, św. Jan Chrzciciel), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Przemęcie, 11.11.1580 r.

Introduced: 26.11.2014 10:36 | Last update: 26.11.2014 10:36 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 11.11.1580 r.

Author / Issuer: Kościelecki Łukasz, biskup poznański

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cystersów w Przemęcie

Place of issue / publication: Poznań

Language: łacina

Contents of the collection: Łukasz Kościelecki, biskup poznański, oznajmia, że potwierdza zamianę wsi Wijewo położonej w diecezji poznańskiej i należącej do klasztoru cystersów w Przemęcie na wsi Buchwalt, należącą do Andrzeja z Bnina Opalińskiego, marszałka koronnego, starosty generalnego Wielkopolski, dokonaną w 8 VII 1562 między tymże Andrzejem Opalińskim i opatem przemęckim Janem Węgorzewskim i zatwierdzoną w 2 V 1568 przez biskupa poznańskiego Adama Konarskiego, a w 18 VIII 1566 przez króla Zygmunta Augusta

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęć nie zachowana.

Remarks:

Dawne sygnatury: Dep. PTPN 4; 3-tio; IV/22. Opracował Rafał Witkowski.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1459 23/OR01