File / Document / Manuscript:
Cysterki, Owińska (św. Jan Chrzciciel), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku, 23.03.1340 r.

Introduced: 26.11.2014 10:37 | Last update: 26.11.2014 10:37 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 23.03.1340 r.

Author / Issuer: Janisław, arcybiskup gnieźnieński i Jan biskup poznański

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku

Place of issue / publication: Poznań

Language: łacina

Contents of the collection: Janisław, arcybiskup gnieźnieński i Jan biskup poznański, oznajmiają, że wsie klasztoru cysterek w Owińskach: Skorzęcin (Kurszencino) i Barcinek (Barchcino) ustąpione przez tenże klasztor braciom Boguchwałowi, Petrikonowi, Prandocie i Symeonowi z Kowalska (de Kowalske) po niskiej cenie, zostały odkupione przez króla polskiego Kazimierza i ponownie ofiarowane temuż klasztorowi w zamian za odprawiane 2 mszy tygodniowe za dziedziców królestwa polskiego

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Uszkodzona pieczęć; 2. wymienieni świadkowie: Iwon – prepozyt; Wincenty – dziekan; Piotr – scholastyk z Gniezna; Woisław – kantor; Andrzej – kanclerz; Przybysław – kanonik poznański.

Remarks:

Dawne sygnatury: N. 6; 6; N. 6; III/5. Opracował Rafał Witkowski.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1462 5/OR01