File / Document / Manuscript:
Cysterki, Owińska (św. Jan Chrzciciel), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku, 07.07.1460 r.

Introduced: 26.11.2014 10:37 | Last update: 26.11.2014 10:37 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 07.07.1460 r.

Author / Issuer: Kazimierz (Jagiellończyk), król Polski, wielki książę litewski

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku

Place of issue / publication: Poznań

Language: łacina

Contents of the collection: Kazimierz (Jagiellończyk), król Polski, wielki książę litewski ...,na zażalenie opatki Eufemii i klasztoru cysterek w Owińskach obwiniające Ścibora (Stiborius) z Ponieca (de Poniecz) podkomorzego poznańskiego i starostę generalnego Wielkopolski o zmuszanie chłopów wsi klasztoru cysterek w Owińskach do wykonywania robót dla grodu poznańskiego, wyjaśnia, że zgodnie z przedstawionymi informacjami uwalnia ich od wszelkich obowiązków służebnych dla tegoż grodu poznańskiego i nakazuje staroście generalnemu Wielkopolski, Ściborowi z Ponieca, przestrzegać tego zarządzenia

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Jedna z dwóch pieczęci zachowana.

Remarks:

Dawne sygnatury: 5; 8; 13; Nr 11; III/10. Opracował Rafał Witkowski.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1462 9/or01