File / Document / Manuscript:
Cysterki, Owińska (św. Jan Chrzciciel), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku, 30.04.1793 r.

Introduced: 26.11.2014 10:37 | Last update: 26.11.2014 10:37 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 30.04.1793 r.

Author / Issuer: Gurowska Brygida Melchiora, ksieni owińska, wraz z całym konwntem owińskim

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor cysterek w Ołoboku

Place of issue / publication: Owińska

Language: polski

Contents of the collection: Brygida Melchiora Gurowska, ksieni owińska, wraz z całym konwntem owińskim, przedstawiają warunki na jakich pozwolono Andrzejowi Worlińskiemu w 30 IX 1782 wybudować i dzierżyć młyn we wsi Trzuskotowie, a następnie w 24 XI 1791 z upoważnienia tegoż zakonu i ksieni ksiądz pleban owiński Henryk Borowski uzgodnił wysokość czynszu z tego młyna na 156 zł polskich rocznie i określił granice ról należących do młyna. Tenże młyn przekazuje obecnie Małgoszowi Okupnemu, który go kupił za sumę 6000 złp pod wspomnianego Andrzeja Worlińskiego na takich samych warunkach

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Pieczęć klasztoru; 2. podpis: Gurowska Melchiora, ksieni; Malczewska Kazimiera, przeorysza; 3. podpis: Zarembianka Ludwika – przeorysza; 4. podpis: Drzewiecka Alojza podprzeorysza; 5. podpis: Korytowska Józefa; 6. podpis: Olecka Ludgarda; 7. podpis: Sutkowska Aleksandra; 8. podpis: Malczewska Kazimiera; 9. podpis: Trąbczyńska Stefania; 10. podpis: Daleszyńska Bernarda.

Remarks:

Dawne sygnatury: Nr 17; III/18. Opracował Rafał Witkowski.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1462 21/OR01