File / Document / Manuscript:
Dominikanie, Wronki (Zwiastowanie NMP), Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor dominikanów we Wronkach, 10.10.1767 r.

Introduced: 26.11.2014 10:38 | Last update: 26.11.2014 10:38 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 10.10.1767 r.

Author / Issuer: de Boxadors Jan Tomasz, brat, profesor teologii i magister generalny dominikanów

Register / Uniform Title: Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor dominikanów we Wronkach

Place of issue / publication: Rzym

Language: łacina

Contents of the collection: Brat Jan Tomasz de Boxadors, profesor teologii i magister generalny dominikanów oznajmia bratu Florianowi Schiffnerowi, dominikaninowi z Wronek, że po zgodnie brata Andrzeja Kupkiewcza powołuje go na stanowisko kaznodziei generalnego

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: Pieczęć wystawcy.

Remarks:

Dawne sygnatury: 41 – in verso; C. 13 b II. Opracował Rafał Witkowski.

Current state

Current location: Archiwum Państwowe w Poznaniu

Current call number: 1466 10/OR01