File / Document / Manuscript:
Trynitarze, Kraków-Kazimierz (Trójca Święta), Cantelae candidatus ordinis S.Pauli primi Eremitae, 1649 - 1664 r.

Introduced: 30.04.2015 11:46 | Last update: 30.04.2015 11:46 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1649 - 1664 r.

Register / Uniform Title: Cantelae candidatus ordinis S.Pauli primi Eremitae

Contents of the collection: Abecadarium Vitae Religiosae seu Spiritualis Anno Dni 1649

Number of components: 2

Ownership marks / Authentication / Provenance: Conv: Cracov: P.P. Trinitariorum

Losy po kasacie: Po kasacie konwentu trynitarzu w Krakowie zbiory archiwum pozostały na miejscu i przejęli je bonifratrzy w 1812 r.

Current state

Current location: Archiwum Bonifratrów w Krakowie

Current call number: 48