File / Document / Manuscript:
Trynitarze, Kraków-Kazimierz (Trójca Święta), Disputationes Theologicae In Collegio Leopoliensi Ordinis Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum a P: Fr. Anselmo a S. Ignatio Diquissimo Sacrae Theologiae Actuali professore [...] Anno Dni 1755 die 18 8bris, 1755 r.

Introduced: 30.04.2015 11:46 | Last update: 30.04.2015 11:46 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1755 r.

Author / Issuer: Anselmus a S. Ignatio

Register / Uniform Title: Disputationes Theologicae In Collegio Leopoliensi Ordinis Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum a P: Fr. Anselmo a S. Ignatio Diquissimo Sacrae Theologiae Actuali professore [...] Anno Dni 1755 die 18 8bris

Place of issue / publication: Lwów

Number of components: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: De conv: Cracov: PP. Trinitarionum

Losy po kasacie: Po kasacie konwentu trynitarzu w Krakowie zbiory archiwum pozostały na miejscu i przejęli je bonifratrzy w 1812 r.

Current state

Current location: Archiwum Bonifratrów w Krakowie

Current call number: 22