File / Document / Manuscript:
Bazylianie, Zawałów, Inventaria Monasteriorum Ord[inis] S[ancti] P[atri] Basili M[agni] sub Titulo Protectionis B[eatae] V[irginae] Mariae ab anno 1730mo ad annum 1765tum Compacta, 1764 r.

Introduced: 27.05.2015 13:12 | Last update: 27.05.2015 13:12 | Author of description: Jacek Wójcik

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 1764 r.

Register / Uniform Title: Inventaria Monasteriorum Ord[inis] S[ancti] P[atri] Basili M[agni] sub Titulo Protectionis B[eatae] V[irginae] Mariae ab anno 1730mo ad annum 1765tum Compacta

Place of issue / publication: Zawałów

Language: polski

Contents of the collection: Inwentarz Monasteru Zawałowskiego spisany przeze mnie iako niżey wyrazonego przy Installacyi […] X. Porfir[iusz]a Barankiewicza na Superiorstwo pomienionego Monasteru Rzeczy iako Ruchomych tak nieruchomych A[nn]o 1764 dnie 18 V[eteris] S[tili] Decembris

Number of components: 1

Current state

Current location: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie

Current call number: CPAHLw. Rps F 201, op. 4, spr. 613.