File / Document / Manuscript:
Jezuici, Łuck (św. Piotr i Paweł), Rozporządzenie komisarza kolegium Jezuitów łuckich w imieniu wojsk króla szwedzkiego

Introduced: 27.05.2015 13:12 | Last update: 27.05.2015 13:12 | Author of description: Dominik Kwieciak

Applies to

Basic information

Category: akt

Register / Uniform Title: Rozporządzenie komisarza kolegium Jezuitów łuckich w imieniu wojsk króla szwedzkiego

Number of components: 1

Remarks:

Rękopis zniszczony w czasie II wojny światowej, dawne miejsce przechowywania: BN, sygnatura: 1363 (XIII).