File / Document / Manuscript:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Kraków-Kazimierz (św. Katarzyny, Małgorzaty), Piotr z Krakowa, przeor klasztoru augustianów św. Katarzyny w Krakowie i wikariusz prowincjała na Polskę, Mazowsze i Ruś potwierdza kupno za 42 floreny przez Annę, księżnę mazowiecką placu od klasztoru augustianów św. Marcina w Warszawie pod budowę szpitala do użytku tegoż klasztoru, 26.08.1442 r.

Introduced: 19.06.2015 08:14 | Last update: 19.06.2015 08:14 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 26.08.1442 r.

Register / Uniform Title: Piotr z Krakowa, przeor klasztoru augustianów św. Katarzyny w Krakowie i wikariusz prowincjała na Polskę, Mazowsze i Ruś potwierdza kupno za 42 floreny przez Annę, księżnę mazowiecką placu od klasztoru augustianów św. Marcina w Warszawie pod budowę szpitala do użytku tegoż klasztoru

Place of issue / publication: Kazimierz pod Krakowem

Language: łacina

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/2102