File / Document / Manuscript:
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian), Adam z Ocieszyna, podkomorzy sandomierski, potwierdza rozgraniczenie wymienionych dóbr między klasztorem cystersów w Koprzywnicy a Janem Podleskim, 23.10.1561 r.

Introduced: 24.06.2015 10:22 | Last update: 24.06.2015 10:22 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 23.10.1561 r.

Register / Uniform Title: Adam z Ocieszyna, podkomorzy sandomierski, potwierdza rozgraniczenie wymienionych dóbr między klasztorem cystersów w Koprzywnicy a Janem Podleskim

Language: łacina

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/2186