File / Document / Manuscript:
Jezuici, Warszawa, Władysław IV, król polski, potwierdza dokument Zygmunta III z 1588 r., nadający jezuitom z Krakowa prawo swobodnego przemiału w młynie królewskim Kamienny w Krakowie, 28.02.1633 r.

Introduced: 24.06.2015 10:22 | Last update: 24.06.2015 10:22 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Monastery: Jezuici, Warszawa

Basic information

Category: rękopis

Date: 28.02.1633 r.

Register / Uniform Title: Władysław IV, król polski, potwierdza dokument Zygmunta III z 1588 r., nadający jezuitom z Krakowa prawo swobodnego przemiału w młynie królewskim Kamienny w Krakowie

Place of issue / publication: Kraków

Language: łacina

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/2205