File / Document / Manuscript:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Żegota, podkomorzy królowej, stwierdza, że klasztor bożogrobców w Miechowie zadośćuczynił za zabójstwo pewnych kobiet w Przecławiu [Przeczlauicze] i Smrokowie, 01.06.1387 r.

Introduced: 01.07.2015 11:30 | Last update: 01.07.2015 11:30 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 01.06.1387 r.

Register / Uniform Title: Żegota, podkomorzy królowej, stwierdza, że klasztor bożogrobców w Miechowie zadośćuczynił za zabójstwo pewnych kobiet w Przecławiu [Przeczlauicze] i Smrokowie

Place of issue / publication: Kaszkowice

Language: łacina

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/2401