File / Document / Manuscript:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Sułko z Góry sędzia sądu grodu krakowskiego uwalnia Stanisława, prepozyta i konwent klasztoru bożogrobców w Miechowie od powództwa Dziersława z Młodzaw w sprawie z bratem powyższego klasztoru, Baranem z Komarowa, 10.12.1393 r.

Introduced: 01.07.2015 11:30 | Last update: 01.07.2015 11:30 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 10.12.1393 r.

Register / Uniform Title: Sułko z Góry sędzia sądu grodu krakowskiego uwalnia Stanisława, prepozyta i konwent klasztoru bożogrobców w Miechowie od powództwa Dziersława z Młodzaw w sprawie z bratem powyższego klasztoru, Baranem z Komarowa

Place of issue / publication: Kraków

Language: łacina

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/2416