File / Document / Manuscript:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Zygmunt, landwójt sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim powtarza dokument [Miechów, 1390.08.13] Janusza zwanego Baran, wójta sądu dworskiego w Miechowie, stwierdzający, ze Mikołaj Falniowski, sołtys w Falniowie sprzedał swoje sołectwo Stanisławowi, prepozytowi i konwentowi bożogrobców w Miechowie, 23.07.1417 r.

Introduced: 01.07.2015 11:30 | Last update: 01.07.2015 11:30 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 23.07.1417 r.

Register / Uniform Title: Zygmunt, landwójt sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim powtarza dokument [Miechów, 1390.08.13] Janusza zwanego Baran, wójta sądu dworskiego w Miechowie, stwierdzający, ze Mikołaj Falniowski, sołtys w Falniowie sprzedał swoje sołectwo Stanisławowi, prepozytowi i konwentowi bożogrobców w Miechowie

Place of issue / publication: Kraków

Language: łacina

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/2492