File / Document / Manuscript:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Wincenty, arcybp gnieźnieński i prymas, zwracając się do plebana i wikariuszy w Sieradzu wprowadza na (wakujące po śmierci Pawła) stanowisko prepozyta w klasztorze szpitalnym za murami Sieradza, brata Grzegorza z zakonu bożogrobców, na podstawie prawa patronatu i prezenty, jakie przysługuje klasztorowi bożogrobców w Miechowie, 11.04.1442 r.

Introduced: 01.07.2015 11:30 | Last update: 01.07.2015 11:30 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 11.04.1442 r.

Register / Uniform Title: Wincenty, arcybp gnieźnieński i prymas, zwracając się do plebana i wikariuszy w Sieradzu wprowadza na (wakujące po śmierci Pawła) stanowisko prepozyta w klasztorze szpitalnym za murami Sieradza, brata Grzegorza z zakonu bożogrobców, na podstawie prawa patronatu i prezenty, jakie przysługuje klasztorowi bożogrobców w Miechowie

Place of issue / publication: Coschczol

Language: łacina

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/2545