File / Document / Manuscript:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), [I.N.] Paweł, bp płocki, na prośbę brata Andrzeja, prepozyta klasztoru bożogrobców w Górznie transumuje w formie instrumentu notarialnego przywilej, w którym Florian, bp płocki, eryguje dla bożogrobców kościół Świętego Krzyża i tworzy parafię w Górznie [Płock, 1325.05.01, 06.04.1443 r.

Introduced: 01.07.2015 11:30 | Last update: 01.07.2015 11:30 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 06.04.1443 r.

Register / Uniform Title: [I.N.] Paweł, bp płocki, na prośbę brata Andrzeja, prepozyta klasztoru bożogrobców w Górznie transumuje w formie instrumentu notarialnego przywilej, w którym Florian, bp płocki, eryguje dla bożogrobców kościół Świętego Krzyża i tworzy parafię w Górznie [Płock, 1325.05.01

Place of issue / publication: Górzno

Language: łacina

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/2548