File / Document / Manuscript:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), [I.N.] Zbigniew, bp krakowski, na prośbę mistrza Jakuba, prepozyta klasztoru bożogrobców św. Jadwigi na Stradomiu pod Krakowem powtarza przywilej, w którym Henryk opat i konwent cystersów ze Szczyrzyca, Jakub, pleban z Drogini, i Jakusz, dziedzic z Jugowic, notariusz generalny ziemi krakowskiej zawarli umowę co do dziesięciny z Jugowic i prawa patronatu kościoła w Drogini [1377.04.15, 29.10.1443 r.

Introduced: 01.07.2015 11:30 | Last update: 01.07.2015 11:30 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 29.10.1443 r.

Register / Uniform Title: [I.N.] Zbigniew, bp krakowski, na prośbę mistrza Jakuba, prepozyta klasztoru bożogrobców św. Jadwigi na Stradomiu pod Krakowem powtarza przywilej, w którym Henryk opat i konwent cystersów ze Szczyrzyca, Jakub, pleban z Drogini, i Jakusz, dziedzic z Jugowic, notariusz generalny ziemi krakowskiej zawarli umowę co do dziesięciny z Jugowic i prawa patronatu kościoła w Drogini [1377.04.15

Place of issue / publication: Kraków

Language: łacina

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/2550