File / Document / Manuscript:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), [I.N.] Antoni de Tosabetis, archidiakon trydencki, audytor papieski, w sporze o posiadanie kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela w Chełmie diecezji krakowskiej między proboszczem i konwentem św. Jadwigi bożogrobców na Stradomiu a plebanem kościoła św. Jana Chrzciciela w Chełmie wydaje wyrok na korzyść klasztoru, 22.03.1454 r.

Introduced: 15.07.2015 12:36 | Last update: 15.07.2015 12:36 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 22.03.1454 r.

Register / Uniform Title: [I.N.] Antoni de Tosabetis, archidiakon trydencki, audytor papieski, w sporze o posiadanie kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela w Chełmie diecezji krakowskiej między proboszczem i konwentem św. Jadwigi bożogrobców na Stradomiu a plebanem kościoła św. Jana Chrzciciela w Chełmie wydaje wyrok na korzyść klasztoru

Place of issue / publication: Rzym

Language: łacina

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/2584