File / Document / Manuscript:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Olkusz (Wniebowzięcie NMP), [I.N.] Stanisław ze Skarbimierza, arbiter, oznajmia o dokonaniu zamiany ogrodów pomiędzy kościołem w Olkuszu a konwentem augustianów tamże, 10.05.1464 r.

Introduced: 15.07.2015 12:36 | Last update: 15.07.2015 12:36 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 10.05.1464 r.

Register / Uniform Title: [I.N.] Stanisław ze Skarbimierza, arbiter, oznajmia o dokonaniu zamiany ogrodów pomiędzy kościołem w Olkuszu a konwentem augustianów tamże

Place of issue / publication: Kraków

Language: łacina

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/2604