File / Document / Manuscript:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Ławnicy miasta Kazimierza stwierdzają, że Maciej Chroberski, wikariusz kanoniczny kościoła katedralnego w Krakowie oraz wicetutor z ramienia głównego opiekuna (Jana Pileckiego, wojewody krakowskiego) szpitala dla ubogich św. Jadwigi na Stradomiu i Elżbieta Slupska (reprezentowana przez swego opiekuna Jana Andrzejkowicza), przełożona ubogich tegoż szpitala, działkę należącą do szpitala położoną na Stradomiu odstąpili małżeństwu Andrzejowi i Elżbiecie ze Stradomia pod warunkiem corocznych opłat czynszowych, 23.09.1465 r.

Introduced: 15.07.2015 12:36 | Last update: 15.07.2015 12:36 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 23.09.1465 r.

Register / Uniform Title: Ławnicy miasta Kazimierza stwierdzają, że Maciej Chroberski, wikariusz kanoniczny kościoła katedralnego w Krakowie oraz wicetutor z ramienia głównego opiekuna (Jana Pileckiego, wojewody krakowskiego) szpitala dla ubogich św. Jadwigi na Stradomiu i Elżbieta Slupska (reprezentowana przez swego opiekuna Jana Andrzejkowicza), przełożona ubogich tegoż szpitala, działkę należącą do szpitala położoną na Stradomiu odstąpili małżeństwu Andrzejowi i Elżbiecie ze Stradomia pod warunkiem corocznych opłat czynszowych

Place of issue / publication: Kazimierz

Language: łacina

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/2606