File / Document / Manuscript:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Mikołaj, proboszcz i konwent miechowski sprzedaje ogrodnictwo w Moszczenicy koło rzeki Raby Andrzejowi, kmieciowi z Moszczenicy, 09.08.1466 r.

Introduced: 15.07.2015 12:36 | Last update: 15.07.2015 12:36 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: rękopis

Date: 09.08.1466 r.

Register / Uniform Title: Mikołaj, proboszcz i konwent miechowski sprzedaje ogrodnictwo w Moszczenicy koło rzeki Raby Andrzejowi, kmieciowi z Moszczenicy

Place of issue / publication: Kraków

Language: łacina

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/2610