File / Document / Manuscript:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Krasnystaw (Trójca Święta), Zygmunt August, król polski, potwierdza dokument, w którym Aleksander, król polski, [1503.11.26, Lublin] uposaża klasztor augustianów w Krasnymstawie z dochodów z cła chełmskiego, 1550 r.

Introduced: 30.09.2015 14:26 | Last update: 30.09.2015 14:26 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 1550 r.

Register / Uniform Title: Zygmunt August, król polski, potwierdza dokument, w którym Aleksander, król polski, [1503.11.26, Lublin] uposaża klasztor augustianów w Krasnymstawie z dochodów z cła chełmskiego

Place of issue / publication: Krasnystaw

Language: łacina

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/2879