File / Document / Manuscript:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Alojzy z Aquino... audytor papieski w sprawie z apelacji konwentu miechowskiego w jego sporze z Walentym Sasinem, kanonikiem kolegiaty skalbmierskiej, 08.07.1678 r.

Introduced: 30.09.2015 14:26 | Last update: 30.09.2015 14:26 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 08.07.1678 r.

Register / Uniform Title: Alojzy z Aquino... audytor papieski w sprawie z apelacji konwentu miechowskiego w jego sporze z Walentym Sasinem, kanonikiem kolegiaty skalbmierskiej

Place of issue / publication: Rzym

Language: łacina

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/2829