File / Document / Manuscript:
Norbertanie, Hebdów (Wniebowzięcie NMP), Innocenty XI, papież, poleca Remigiuszowi Surzyckiemu krakowskiemu, Augustynowi Wolskimu kamienieckiemu kanonikom i Maciejowi Psojeckiemu, notariuszowi, rozpatrzeć sprawę z apelacji Jana Sojeckiego, opata chebdowskiego i konwentu w sprawie o dziesięciny z miasta Nowego Brzeska, 09.12.2688 r.

Introduced: 30.09.2015 14:26 | Last update: 30.09.2015 14:26 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 09.12.2688 r.

Register / Uniform Title: Innocenty XI, papież, poleca Remigiuszowi Surzyckiemu krakowskiemu, Augustynowi Wolskimu kamienieckiemu kanonikom i Maciejowi Psojeckiemu, notariuszowi, rozpatrzeć sprawę z apelacji Jana Sojeckiego, opata chebdowskiego i konwentu w sprawie o dziesięciny z miasta Nowego Brzeska

Place of issue / publication: Rzym

Language: łacina

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/2831