File / Document / Manuscript:
Pijarzy, Radom (św. Marcina), Benedykt XIV, papież, nadaje kościołowi pod wezwaniem św. Marcina pijarów w Radomiu odpust dla dusz zmarłych pod pewnymi warunkami, 28.04.1742 r.

Introduced: 30.09.2015 14:26 | Last update: 30.09.2015 14:26 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 28.04.1742 r.

Register / Uniform Title: Benedykt XIV, papież, nadaje kościołowi pod wezwaniem św. Marcina pijarów w Radomiu odpust dla dusz zmarłych pod pewnymi warunkami

Place of issue / publication: Rzym

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/3294