File / Document / Manuscript:
Cystersi, Koprzywnica (NMP, św. Florian), Andrzej z Sienna, podkomorzy sandomierski, zatwierdza wytyczenie granic między wsiami Szewce i Samborzec należącymi do konwentu klasztoru w Koprzywnicy i Andrzeja z Samborca, 1477 r.

Introduced: 30.09.2015 14:26 | Last update: 30.09.2015 14:26 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 1477 r.

Register / Uniform Title: Andrzej z Sienna, podkomorzy sandomierski, zatwierdza wytyczenie granic między wsiami Szewce i Samborzec należącymi do konwentu klasztoru w Koprzywnicy i Andrzeja z Samborca

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/3601