File / Document / Manuscript:
Dominikanie, Kamieniec Podolski (św. Mikołaj), Bolesław Świdrygiełło, ks. podolski, nadaje klasztorowi św. Mikołaja dominikanów w Kamieńcu Podolskim wieś Subrowcze [obecnie Zubriwka], 06.04.1401 r.

Introduced: 30.09.2015 14:26 | Last update: 30.09.2015 14:26 | Author of description: Iga Stembrowicz

Applies to

Basic information

Category: dokument

Date: 06.04.1401 r.

Register / Uniform Title: Bolesław Świdrygiełło, ks. podolski, nadaje klasztorowi św. Mikołaja dominikanów w Kamieńcu Podolskim wieś Subrowcze [obecnie Zubriwka]

Place of issue / publication: Kamieniec

Current state

Current location: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Current call number: 1/1/5838